16512

حریم خصوصی

به هوکالا خوش آمدید 

فروشنده عزیز از اینکه هوکالا را یک بستر مهم برای فروش کالاهای خود انتخاب کردید سپاسگزاریم. 

حریم خصوصی

حریم خصوصی اینترنتی که حریم خصوصی آنلاین یا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز نامیده می‌شود، زیرمجموعه‌ حریم خصوصی داده‌ها و یکی از حقوق اساسی بشر است. این حق به حریم خصوصی شخصی اشاره دارد که در زمان نمایش، ذخیره یا ارائه اطلاعات مربوط به خودتان در اینترنت دارید. به بیان ساده‌تر، شما در فضای مجازی نیز مانند دنیای واقعی این حق را دارید که بعضی از اطلاعات‌تان را برای دیگران فاش نکنید و آنها را شخصی و خصوصی نگه‌ دارید.

در این راستا هوکالا جهت حفظ و نگهداری اطلاعات شما بیشترین تلاش را میکند تا به این امر تحقق بخشد.

     ** تحقق در حذف واسطه

     ** تحقق در نگهداری از اطلاعات شخصی و خصوصی فروشندگان

     ** تحقق در نگهداری از اطلاعات شخصی و خصوصی خریداران

از امری مهم در هوکالا است.