16512

رویه ارسال

بعد از ثبت سفارش و پرداخت 

جهت بازبینی اقدام و در صورت موجود بودن در انبار هوکالا فردای آن روز ارسال میشود در غیر این صورت طبق نظر تولید کننده روز تحویل کالا به هوکالا در هنگاه ثبت سفارش اعلام می شود.....

........

در هنگام عودت کالا به دلیل عدم اختلال در فرآیند ارسال حتما بعد از عودت مرسوله توسط هر یک از کالا رسانان بارکد مورد نظر برای مدیریت هوکالا ارسال شود و در نظر داشته باشید هزینه پست عودت کالا بر عهده ی خریدار میباشد